Tang Soo Do is een oude zelfverdedigingskunst uit Korea. Letterlijk vertaald is de betekenis als volgt:

“Tang”:Tang Dynastie van China, die betrekking heeft op de gezamen-lijke culturele achtergrond tussen China en Korea (617-907 AD).

“Soo”: betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging enz.

“Do”: betekent leefwijze of kunst. Oftwel betekent “Tang Soo Do”, de klassieke Koreaanse gevechtskunst welke op legendarische wijze werd beïnvloed door de Tang methode van gevechtskunst.