De WTSDA is de grootste democratische Tang Soo Do organisatie in de wereld. Een organisatie met meer dan 100 meesters en duizenden zwarte banders in meer dan 33 landen. De organisatie kenmerkt zich door traditie en professionaliteit.

Functie van de WTSDA. Waarborgen:

 • School: Er zullen verklaringen worden uitgegeven aan die scholen die voldoen aan de standaard vereisten van de Bond. Teneinde ook die standaard te handhaven en te verbeteren zal de Bond een jaarlijkse schoolinspectie houden voor vernieuwing van de schoolverklaring.
 • Instructeurs: Alle schoolinstructeurs zullen door de Bond bevoegd worden verklaard en een bewijs ontvangen te mogen lesgeven. Basis vereiste is minimaal 1 ste DAN Zwarte Band. De persoon moet voldoen aan de vereisten van de Bond.
 • Leden: De Bond zal ieder lid evalueren en een verklaring uitreiken. Deze Bond staat hoog aangeschrevenen hun hoge standaards worden in de wereld met grote eerbied behandeld. Hiervan wordteen verklaring uitgegeven.

Verdere opleidingen:

 • Cursussen, trainingskampen en speciale Zwarte Band trainen zullen worden gehouden om technieken en kennis te verbeteren.
 • Studiegroepen en onderzoek: De Bond zal speciale studiegroepen en onderzoeksprogramma’s begeleiden om nieuwe technieken te ontwikkelen en de theorie, geschiedenis en filosofie van Tang Soo Do te verfijnen.
 • Instructeurs en Meesters: Door periodieke trainen voor instructeurs, zal de Bond de meest actuele onderwijs- en trainingsmethodes propageren.

Publicaties en reclame :

 • Nieuwsbrieven: Nieuwe technieken, actueel nieuws, lokaal nieuws, nationale- of regionale evenementen en wereldnieuws betreffende Tang Soo Do zal periodiek worden bekend gemaakt.
 • Speciale trainingshulpmaterialen: Films, video, boeken en andere publicaties zijn speciaal voor de leden beschikbaar.
 • Reclame: Het is alle leden toegestaan zich kenbaar te maken als van de “Wereld Tang Soo Do Bond”. De Bond zal voor onze naam reclame maken door middel van tijdschriften, publicaties en andere media teneinde de reputatie van onze gewaardeerde Bond nog verder te vergroten.

Erkenning en technische standaardisatie:

 • Erkenning: Zoals omschreven en verklaard in onze oprichtingsvergadering, zal de Bond er naar streven traditioneel te blijven. Onze Bond is bekend voor haar “TRADITIE en PROFESSIONALISME”. Wij zullen deze traditie handhaven en voor de komende generaties in stand houden.
 • Technische standaardisatie: De Bond zal steeds de standaardisatie van technieken en theorieën in stand houden. De Technische Advies Commissie zal gebruik maken van boeken, nieuwsbrieven, trainingskampen, werkbesprekingen en andere publicaties, zodat de trainingen over de gehele wereld gelijk en hetzelfde zullen zijn.

Onderlinge communicatie:

 • Voorrechten tot deelname: leden zullen worden bevoorrecht om deel te nemen aan Bondstoernooien, ontmoetingen, conventies, trainingskampen en demonstraties.
 • Uitwisseling en bezoek voorrechten tussen schoolleden: een ander voorrecht is wanneer een lid tijdelijk of permanent een andere school wenst te bezoeken. Dit is ook van toepassing voor leden van overzee. Een schriftelijke toestemming van de beide schoolinstructeurs is dan wel vereist.
 • Toegang tot de Meesters: De Bond zal in regelingen voorzien waarbij voor alle leden de toegang tot de hoofden van de Bond mogelijk is. De Grootmeester en ander Meesters zullen vaak over de gehele wereld bezoeken afleggen. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in het overdragen van hun technieken en kennis. Ook zullen zij bereidt zijn eventuele problemen aan te horen.
 • Sancties: na verleende toestemming door de President van de Bond, is het vrij om de naar van de Wereld Tang Soo Do Bond voor officiële gelegenheden te gebruiken.

Advies, zakelijke opleiding en andere diensten:

 • Zakelijke- en rechtskundige bijstand: Omdat één van onze motto’s professionalisme is, zal de Bond alle beheerders van scholen opleiden, voor wat betreft reclame, geldzaken, management en andere zakelijke aangelegenheden. Ook zal de rechtskundige commissie van de Bond bijstand verlenen bij alle rechtszaken die betrekking hebben op de dojang en op zaken betreffende gevechtsporten.
 • Verificatie diensten: De Bond zal de persoonlijke gegevens van alle leden bijhouden. De persoonlijke gegevens van een lid zullen uitsluitend worden verstrekt ten voordele van dat lid met toestemming van de betreffende functionaris.
 • Instructeur en Meester bevoegdheden: De Bond is zeer goed in staat om instructeurs op te leiden tot Meester-instructeurs.
 • De Bond zal onderhandelen met toeleveringsbedrijven voor de gunstigste prijzen en de beste kwaliteit uitrusting, uniformen en Dojang benodigdheden.

Broederschap

 • Terwijl de Wereld Tang Soo Do Bond groeit, zal iedere dojang en ieder individueel lid volwassen worden en de voldoening gevende ervaring beleven bij een “FAMILIE” organisatie te behoren.
 • De kameraadschap zal belangrijk bijdragen in de ontwikkeling uit oogpunt (gedachte, lichaam en geest) van hem/haar zelf.

Nederlandse Tang Soo Do Associatie (NTSDA) De Nederlandse Bond (NTSDA) behartigt de belangen van de WTSDA dojangs binnen Nederland.

 • Onderhoud de niet operationele contacten met de WTSDA.
 • Organiseert trainingen voor dan-graadhouders en internationaal erkende instructeurs binnen Nederland.
 • Organiseert 2 keer per jaar een landelijk zwarte band examen.
 • Organiseert voor de bij de deelnemende scholen aangesloten beoefenaren per verenigingsjaar, minimaal 2 gratis toegankelijke evenementen verzorgen (zoals bijvoorbeeld de wapen- en hyungdag, familie- en kersttraining).
 • Organiseert 1 maal per jaar een Nationaal kampioenschap.
 • Ondersteunt de aangesloten scholen bij de organisatie van lokaal georganiseerde toernooien en draagt zorg voor de administratieve kant van het toernooi (wedstrijdadministratie).
 • Ondersteuning op het gebied van reclame, geldzaken, management en andere zakelijke aangelegen.
 • De Nederlandse Bond streeft ernaar standaardisatie van technieken en theorieën in stand te houden, in navolging van de WTSDA.
 • Ondersteunt uitwisseling en bezoek tussen schoolleden en instructeurs.

De NTSDA behartigt de belangen van de aangesloten Nederlandse dojangs. Wilt u zich aansluiten bij onze organisatie, of heeft u andere vragen neem dan contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.