Vereiste Terminologie

Terminologie is het oorspronkelijke woord voor technieken, cultuur en instructie-commando's voor de Tang Soo Do kunst. Het omvat de betekenis, gedachte en filosofie. Hier volgen meer dan 150 belangrijke termen (benamingen) die alle leerlingen moeten begrijpen, kennen en in staat zijn ze te alle tijden te gebruiken.

 

Algemene Terminologie

De krijgskunst die we leren
Sae Kye Tang Soo Do Hyup Hoi
De Wereld Tang Soo Do Bond

 

Algemene begrippen

Shim Sa Examen
Ki Hap Schreeuw (concentratie van kracht en energie op één punt)
Shi Sun Concentratie met de ogen (fixeren van de tegenstander)
Chung Shim Evenwicht
Mahk Kee Blokkering
Kong Kyuck Aanval
Jung Kwon Voorvuist
Kap Kwon Knokkelvuist
Jang Kwon Handpalm
Soo Do Meshand
Yuk Soo Do Omgekeerde meshand
Kwan Soo Speerhand (vingersteek)
Soo Ki Handtechnieken
Jok Ki Voettechnieken
Cha Ki Trap
Ha Dan Laag
Choong Dan Midden
Sang Dan Hoog
Ahp Voorwaarts
Yup Zijwaarts
Dwi Achterwaarts

 

Trainingmiddelen

Dojang Leslokaal of studio
Do Bohk Uniform
Dee (Ti) Band
Kukgi Nationale vlag
Hyup Hoi Ki Bondsvlag

 

Oefenvormen

 

Choon Bee Woon Dong Warming-up oefening
Ki Cho Woon Dong Technische basis oefening
Hyung Gevechtsloopvorm
Il Soo Sik Dae Ryun Een-stap sparring
E Soo Sik Dae Ryun Twee-staps sparring
Sam Soo Sik Dae Ryun Drie-staps sparring
Ban Ja Yu Dae Ryun Semi vrij sparring
Ja Yu Dae Ryun Vrij sparring
Ho Sin Sul Zelfverdediging
Kyuck Pa Breektest
Nae Kong Inwendige kracht oefening
Weh Kong Uitwendige kracht oefening
Shim Kong Geestelijke kracht oefening

 

Commando's

Cha Ryut Attentie (in de houding staan)
Kukgi Bae Rye Groeten naar de vlag
Ba Ro Terug gaan naar uitgangspositie
Ahn Jo Zitten ( in kleermakershouding)
Muk Yum Mediteren
Kwan Chang Nim E Kyung Yet Buiten naar de Grootmeester
Sah Bum Nim Keh Kyung Yet Buigen naar de instructeur
Choon Bee Attente houding
Bahl Cha Ki Choon Bee Gereedstaan voor traptechnieken
Shio Ontspannen of rust
Shi Jak Beginnen
Tora Draaien
Dwi Ro Tora Achterwaarts draaien
Kyo Dae Naar elkaar toe draaien
Ku Ryung Commando
Ky Ryung E Mat Cho So Op tel
Ku Ryung Up Shi Zonder tellen
Ne Ja
Anio Nee
Ne Sah Bum Nim Ja, meester
Orun Rechts
Wen Links
Tuel Oh Omgekeerd (tegenovergesteld)

 

Getallen

1 Il Een Hana Eerste
2 E Twee Tul Tweede
3 Sam Drie Set Derde
4 Sa Vier Net Vierde
5 Oh Vijf Tasot Vijfde
6 Yuk Zes Yosot Zesde
7 Chil Zeven Ilgop Zevende
8 Pal Acht Yodol Achtste
9 Ku Negen Ahop Negende
10 Sip Tien Yol Tiende

 

Leerstellingen

Ko Map Sum Ni Da Dank U wel
Chung Shin Tong Il Concentratie
In Neh Uithoudingsvermogen
Kyum Son Nederigheid
Chon Kyung Eerbied

 

Rang Indeling

Kwan Chang Nim Grootmeester
Shim Sa Kwan Nim Examinator
Sah Bum Nim Instructeur, leraar
Dan Zwarte Band
Cho Dan Bo Zwarte Band Kandidaat
Gup Gekleurde Band, Leerlingengraad
Sun Bae Senior lid (Ranghoogste)
Hu Bae Juniorlid (Ranglaagste)
Ko Dan Ja Senior Dan-graad houder
Yu Dan Ja Dan-graad houder
Yu Gup Ja Gup-graad houder
Cho Bo Ja Beginneling

 

Basis standen

Choon Bee Ja Seh Attente houding
Chung Kul Ja Sah Voorwaartse stand
Hu Kul Ja Seh Achterwaartse leunende stand (gevechts-houding)
Kee Ma Ja Seh Paard-rij stand
Sa Ko Rip Ja Seh Zijwaartse stand

Basis handtechnieken

Pahl Put Ki Stoot oefening (Vanuit paardrij stand)
Ha Dan Mahk Ki Lage Blokkering
Choong Dan Kong Kyuck Midden Stoot
Sang Dan Kong Kyuck Hoge Stoot
Sang Dan Mahki Ki Hoge Blokkering
Ahneso Phaku Ro Mahk Ki Van binnen naar buiten blok
Phakeso Ahnu Ro Mahk Ki Van buiten naar binnen blok
Choong Dan Hang Jin Zijwaartse stoot
Chun Kul Ssang Soo Dubbele handblokkering in voorwaartse stand
Hu Kul Ssang Soo Dubbele handblokkering in achterwaarts leunende stand
Hu Kul Sang Dan Mahk Ki Hoog blok in gevechtshouding
Ssang Soo Sang Dan Mahk Ki Hoog dubbelhandig X-blok
Ssang Soo Ha Dan Mahk Ki Lage dubbelhandig X-blok
Choong Dan Yup Mahk Ki Midden zijwaartse blokkering
Sang Dan Soo Do Mahk Ki Hoge meshand blokkering
Ha Dan Soo Do Mahk Ki Lage meshand blokkering
Kwan Soo Kong Kyuck Speerhand stoot (vingersteek)
Yuk Jin Meshand blokkering gevolgd door een tegengestelde stoot vanuit gevechtshouding
Yuk Soo Meshand blokkering gevolgd door een tegengestelde stoot vanuit voorwaartse stand

 

Basis trappen

Bahl Poto Oly Ki Voorwaartse gestrekte trap
Ahp Cha Ki Voorwaartse trap
Yup Cha Ki Zijwaarste trap
Yup Poto Oly Ki Zijwaarste gestrekte trap
Tollyo Cha Ki Halve cirkelvormige trap
Dwi Tollyo Cha Ki Achterwaarste cirkelvormige trap
Dwi Cha Ki Achterwaarste gestrekte trap
Ahneso Phaku Ro Cha Ki Zwaaitrap van binnen naar buiten
Phakeso Ahnu Ro Cha Ki Zwaaitrap van buiten naar binnen
Dwi Hu Ryo Cha Ki Ingedraaide hiel trap
Yup Hu Ryo Cha Ki Hoektrap met de hiel/zool van de voet
Cchik Ki Hakbijl trap (van boven naar beneden)
Bit Cha Ki Diagonaal van binnen naar buitengerichte hoektrap
E Dan Ahp Cha Ki Ingesprongen voorwaartse trap
E Dan Yup Cha Ki Ingesprongen zijwaartse trap
E Dan tollyo Cha Ki Ingesprongen cirkelvormige trap
E Dan Dwi Tollyo Cha Ki Ingedraaide gesprongen cirkelvormige trap

Hyung (Loopvormen)

Sae Kye Hyung Il Bu Wereld Tang Soo Do Vorm 1
Sae Kye Hyung E Bu Wereld Tang Soo Do Vorm 2
Sae Kye Hyung Sam Bu Wereld Tang Soo Do Vorm 3
Pyung Ahn Cho Dan Pyung Ahn loopvorm nr. 1
Pyung Ahn E Dan Pyung Ahn loopvorm nr. 2
Pyung Ahn Sam Dan Pyung Ahn loopvorm nr. 3
Pyung Ahn Sa Dan Pyung Ahn loopvorm nr. 4
Pyung Ahn Oh Dan Pyung Ahn loopvorm nr. 5
Bassai Bassai loopvorm
Naihanchi Cho Dan Naihanchi loopvorm nr. 1
Naihanchi E Dan Naihanchi loopvorm nr. 2
Naihanchi Sam Dan Naihanchi loopvorm nr. 3
Sip Su Sip Su Loopvorm
Jin Do Jin Do Loopvorm
Kong Sang Koon Kong Sang Koon loopvorm
Rohai Rohai loopvorm
Bong Hyung Il Bu Stok loopvorm nr. 1
Bong Hyung E Bu Stok loopvorm nr. 2
Bong Hyung Sam Bu Stok loopvorm nr. 3
Dan Gum Hyung Mes loopvorm

 

Anatomie

Pahl Arm
DaRi Been
Pahl Koop Elleboog
Soo (of Sohn) Hand
Meori Hoofd
Tuck Kin
Moo Roope Knie
Ko Hwan Kruis
Hur Ri Middel
Ip mond
Nok Nek
Ko Neus
In Choong Neusbeen
Dan Jun Onderbuik
Nun Oog
Kwi Oor
Eokkae Schouder
Myung Chi Solar plexus
Bahl Voet
I Ma Voorhoofd
Chu Mok Vuist